01.

Wykonywanie zawodu

Dokument pwz, indywidualne i grupowe praktyki, przeszkolenie po przerwie ....

Przejdź do zakładki

02.

Składki, pożyczki, zapomogi

Dział Księgowości zajmuje się składkami, pożyczkami, funduszem integracyjnym...

Przejdź do zakładki

03.

Kształcenie podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, szkolenia, refundacja kosztów ...

Przejdź do zakładki

04.

Komisje i zespoły problemowe

Organizacja konferencji, warsztatów, opiniowanie aktów prawnych...

Przejdź do zakładki
Szanowni Państwo
 
serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które odbędą się 2 czerwca 2017 roku Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek "Miasto Ogrodów" w Katowicach ul. Plac Sejmu Śląskiego 2.
 
Uroczysta Gala rozpocznie się o godzinie 14.00. W programie min. wręczenie Diamentowych Czepków oraz odznaczeń samorządowych.
 
Po zakończeniu części oficjalnej zapraszamy na występ Zespołu FEEL- rozpoczęcie koncertu godzina 18.00
 
 
Rejestracja została zakończona.
 

Szanowni Państwo,

W celu ułatwienia Państwu rejestracji, przedstawiamy instrukcję założenia konta w systemie monitorowania kształcenia -SMK.

1. Załóż konto na stronie internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl
2. Uzupełnij formularz z danymi osobowymi za wyjątkiem pola OPCJONALNY IDENTYFIKATOR P2 (ważna poprawność danych!!!)
3. Złóż wniosek o założenie konta                                                                                                                                               Zwrotne potwierdzenie na podany w danych osobowych adres e-mailowy – jednorazowe hasło
4. Powrót do okna logowania
5. ZALOGUJ  w P2
6. Wybrać opcje login/hasło
Login – to adres e-mailowy,  hasło – to jednorazowe hasło otrzymane e-mailem
System wymusi zmianę hasła na dowolnie wybrane
Po wprowadzeniu nowego hasła pojawią się 2 okienka: MÓJ PROFIL oraz WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ
7. Należy wejść na WNIOSEK O MODYFIKACJE UPRAWNIEŃ, następnie NOWY WNIOSEK O MODYFAIKCJE UPRAWNIEŃ
Pojawi się okno z wcześniej wprowadzonymi danymi osobowymi
8. W formularzu danych osobowych należy uzupełnić pola  - grupa biznesowa ( wybieramy pielęgniarka/położna), w grupie funkcjonalnej (wybieramy użytkownik)
9. Wybieramy jednostkę  akceptującą wniosek ( wybierz z listy Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach)
10. Przechodzimy dalej
Konieczne będzie podanie numeru prawa wykonywania zawodu
11. Zapisanie wniosku za pomocą funkcji ZAPISZ
Jeżeli na formularzu pozycje obowiązkowe zostały puste, wyświetli się komunikat o konieczności ich uzupełnienia
Po zapisaniu  wniosku wyświetli się komunikat informujący o zakończeniu akcji powodzeniem. Po jego zatwierdzeniu użytkownik przechodzi do trybu podglądu wniosku, gdzie ma możliwość:
 – wysłania wniosku z podpisem kwalifikowanym lub ePUAP ( tylko osoby posiadające wniosek kwalifikowany lub ePUAP)
 -  przesłania wniosku do administratora za pomocą funkcji ZŁÓŻ WNIOSEK PAPIEROWO , a następnie udanie się z wydrukowanym wnioskiem do OIPiP w Katowicach celem weryfikacji osoby składającej wniosek. (Termin od kiedy możliwa będzie weryfikacja danych w OIPiP w Katowicach podamy na stronie internetowej Izby).

Osoby, które posiadają podpis kwalifikowany lub profil ePUAP – nie zgłaszają się do OIPIP w Katowicach celem weryfikacji danych  - odbywa się ona na poziomie profilu ePUAP.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje otwarcie specjalizacji finansowanej ze środków własnych OIPiP w Katowicach ( ze składek) w dziedzinie

PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO dla położnych

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:

 1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej
 2. Posiadanie minimum 2 letniego stażu pracy w zawodzie położnej w ostatnich 5 – ciu latach,
 3. Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach,,
 4. Niekorzystanie ze specjalizacji finansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 5 – ciu latach
 5. Posiadanie lub ukończenie do końca trwania specjalizacji kursów specjalistycznych
  z zakresu: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka, Leczenie ran dla położnych oraz Wywiad  i badanie fizykalne.
 6. Dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu wstępnego.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:

 1. Wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji ( załącznik),
 2. kserokopię zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem (np. w kadrach),
 3. dokument potwierdzający pracę w zawodzie położnej co najmniej przez 2 lata
  w okresie ostatnich 5 lat,
 4. Wypisane i czytelnie podpisane OŚWIADCZENIE (załącznik).

Kompletne dokumenty należy przesłać najpóźniej do dnia 29 maja 2017 roku,
na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027  Katowice 40-027

Jednocześnie informujemy, że do egzaminu wstępnego zostaną dopuszczone tylko te osoby, które do dnia 29 maja 2017  roku dostarczą wymagane kompletne dokumenty !

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminu wstępnego zostaną zamieszczone na stronie internetowej

 

UWAGA – osoby, które wcześniej składały już wnioski zgłoszeniowe na tą  specjalizację, proszone są o przesłanie tylko brakujących dokumentów z dopiskiem
„dotyczy specjalizacji  Pielęgniarstwo Ginekologiczno - Położnicze”.

 

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO – 29 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych, ul. Wodna 15

Drogie Koleżanki i Drodzy koledzy,

Z okazji Dnia Położnej i Położnego - 8 maja

i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Pielęgniarza - 12 maja,

w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

składam Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu, spełnienia marzeń

i nieustającej satysfakcji z wykonywanego zawodu

 

    Przewodnicząca ORPiP

Anna Janik

 

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z dniem 1 maja 2017 roku zmianie ulega min. system  składania wniosków zgłoszeniowych na wszystkie rodzaje kursów i specjalizacji.
Od dnia 1 maja 2017 roku składanie wniosków możliwe będzie tylko  i wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia ( SMK). Do złożenia wniosku konieczna będzie -  Weryfikacja uprawnień.

Obowiązkowe będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. W przypadku rozbieżności danych w rejestrze z danymi we wniosku DOKUMENTY ZOSTANĄ ODESŁANE  celem aktualizacji danych.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które nie aktualizowały danych w rejestrze OIPiP w Katowicach o złożenie WNIOSKU AKTUALIZACYJNEGO.
( druk dostępny na stronie izby – pliki do pobrania – prawo wykonywania zawodu – WNIOSEK AKTUALIZACYJNY).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z dniem 1 maja 2017 roku zmianie ulega min. system  składania wniosków zgłoszeniowych na wszystkie rodzaje kursów i specjalizacji, a tym samym wnioski złożone do dnia    1 maja 2017 roku  TRACĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ !!!!

Od dnia 1 maja 2017 roku składanie wniosków możliwe będzie tylko i wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia ( SMK)

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,
 • adres e-mail,
 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
 1. Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie - szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

 1. Potwierdzenie tożsamości.

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka sposobów:

 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
 • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
 • właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy.
 1. Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

Pytania dotyczące funkcjonowania i obsługi bazy SMK należy kierować do CSiOZ , infolinia 22 597 09 21 , email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Pani Anny Janik oraz Przewodniczącej Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Iwony Borchulskiej zapraszamy na cykl spotkań z Posłami na Sejm RP oraz Senatorami RP dotyczących omówienia bieżącej sytuacji pielęgniarek i położnych oraz skutków ewentualnego przeprowadzenia reformy systemu opieki zdrowotnej w proponowanym kształcie. Jest to szansa, aby poprzez realne działania wpłynąć na sytuację wymienionych grup zawodowych w naszym kraju.

Spotkania podzielone zostały według poselskich okręgów wyborczych - poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań:

 

 • Okręg Wyborczy nr 31 (Katowicki) : 15 maja br. o godz. 10.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (ul. Francuska 16),
 • Okręg Wyborczy nr 32 (Sosnowiecki) : 22 maja br. o godz. 10.00 w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu ( ul. Jana Kilińskiego 43) - zmiana miejsca spotkania,
 • Okręg Wyborczy nr 29 (Gliwicki) : 5 czerwca br. o godz. 10.00 w Bytomiu w budynku Zespołu Policealnych Szkół Medyczno – Społecznych (ul. Wrocławska 120)

Uprzejmie prosimy Pełnomocników działających na obszarze poszczególnych rejonów poselskich o przybycie na spotkanie w ww. miejscach i terminach.

                                                                                                                                                                     

z poważaniem

Maria Grabowska
Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wprowadza ujednolicony wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628).

Załączniki:
Pobierz plik (formularz opinia podwyzki.doc)formularz opinia podwyzki.doc[ ]92 kB

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje organizację kursu specjalistycznego dla położnych z zakresu

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu ( KTG)

Warunki udziału w kursie:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej
 • Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach
 • Złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs

Planowane miejsce realizacji kursu – Szpital Miejski Sp z.o.o w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku o zakwalifikowanie na kurs specjalistyczny – dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl  i przesłanie na adres Okręgowa Izba Pielęgniarek  i Położnych w Katowicach 40-027 ul. Francuska 16.

Termin realizacji kursu uzależniony będzie od zainteresowanie ( liczby złożonych zgłoszeń)